Nieuws versus entertainment

Nieuws versus entertainment:

hoe toenemende mediakeuze de hiaten in politieke kennis en opkomst vergroot – Voorafgaand – 2005 – American Journal of Political Science – Wiley Online Library Ondanks de dramatische toename van de beschikbare politieke informatie via kabeltelevisie en internet, zijn de politieke kennis en opkomst niet merkbaar veranderd. Om deze schijnbare paradox uit te leggen, betoog…
Lees meer